حسن روحانی: وظیفه پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام

05 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران از نیروهای پلیس ایران خواست تا تنها در چارچوب قانون عمل کنند و خود را عاملان اجرای احکام اسلام در جامعه نپندارند .در ماههای اخیر برخوردهای فراقانونی در راستای آنچه امربه معروف و نهی از منکرعنوان شده اند با گروهی از شهروندان صورت گرفته است . گزارش کوروش صحتی