الهام علی‌اف در تهران؛ ایران و آذربایجان به دنبال گسترش روابط

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید گفتگوهای سازنده‌ای با الهام‌علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان برای بهره‌برداری از منابع انرژی مشترک در دریای خزرو اتصال راه‌آهن دو شهر بندری دو کشور داشته است.