رئیس مجلس خبرگان: قانون امر به معروف، به هیئت حل اختلاف رفته است

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی در اعتراض به قانون«حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر»از رهبر جمهوری اسلامی ایران در این رابطه درخواست تجدیدنظر کرده است.این قانون با حمایت محافظه‌کاران تندرو و برای افزایش اختیارات آمران به معروف تصویب شده اما رئیس جمهوری ایران معتقد است این قانون قابل اجرا نیست. گزارش آرش سیگارچی