روحانی: ممکن است شرایط رکود اقتصادی دوباره برگردد

18 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران از رکود خارج شده است هشدار داد که ممکن است دوباره شرایط رکود به اقتصاد کشور باز گردد.