تلاش روحانی در نیویورک برای سرعت بخشیدن به لغو تحریم‌های ایران

04 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه هیات مذاکره کننده ایران برای پیگیری روند اجرای توافق هسته ای در نیویورک به مذاکره می‌پردازد، رئیس جمهوری ایران همزمان امیدوار است که روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی و لغو تحریم‌ها را شتاب ببخشد.