تولید یک عایق پشت بام در کالیفرنیا که آلودگی هوا را جذب، و تبدیل به مواد مفید می‌کند

06 اسفند 1397