نماینده جمهوریخواه کنگره: رهبر کره شمالی می داند ترامپ از اوباما قدرتمندتر است

25 خرداد 1397