نماینده جمهوریخواه کنگره: پیام روشن است: اروپا برای بازرگانی با ایران، تجارت با ما را از دست می‌دهد

25 خرداد 1397