کلیسای یخی در رومانی

14 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ارتفاعات فاگاراس در رومانی یک کلیسای یخی ساخته شده است. این نیایشگاه یخی، که اولین بار ده سال پیش ساخته شد، باله آ چاله نام دارد و طبعا با فرا رسیدن بهار و گرم شدن هوا، آب می شود.اما با سرد شدن هوا، دوباره آن را بصورت سابق بنا می کنند. گزارش ماندانا تدین