با تظاهرات حامیان دولت در رومانی، اعتراضات سیاسی وارد مرحله جدیدی شد

23 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت در کشور رومانی پس از تقریبا دو هفته اعتراضات ضددولتی، به بن بست کامل نزدیک می شود. این تظاهرات مردمی ابتدا در اعتراض به مصوبه ای دائر بر کاهش میزان فساد مالی و حیف و میل اموال عمومی انجام شد، اما با تظاهرات متقابل طرفداران دولت در روزهای اخیر وارد مرحله جدیدی شده است.