ادامه تظاهرات در رومانی و اعتراض ها به فساد دولتی

25 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در رومانی باوجود سرما و یخبندان، هزاران نفر از مخالفان علیه دولت آن کشور تظاهرات کردند. اعتراضات به فساد در تشکیلات دولت رومانی از یازده روز پیش آغاز شد، و بزرگترین تظاهرات مردمی از زمان سقوط حکومت کمونیستی در بیست و هشت سال پیش است. سیران شرفی