تصاویری از کاخ نیکولای چائوچسکو دیکتاتور سابق رومانی

01 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های رومانی مجوز بازدید عموم از بخش هایی از کاخ محل اقامت نیکولای چائوچسکو دیکتاتور سابق این کشور را صادر کردند. نیکولای چائوچسکو آخرین رئیس جمهوری رومانی در دوران کمونیستی بود که بیست و شش سال پیش سرنگون شد. "قصر بهاره" با سالن سینمای خصوصی، و دستشویی های طلا محل سکونت شخصی او و همسرش بود.