نظامیان میانمار و پاکسازی قومی

10 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد می گوید، در یکسالی که از درگیری های خشونت بار نظامیان میانمار برای اخراج اقلیت مسلمان روهینگیا از ایالت راخین گذشته است مجموعه شواهد نشان می دهد که هدف نظامیان از کشتار، اخراج، تجاوز و سوزاندن خانه و روستا ها، پاکسازی قومی بوده است