گزارش دیدبان حقوق بشر از تخریب خانه های مسلمان روهینگیا در میانمار

05 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در آمریکا با انتشار تصاویر ماهواره ای گفته است در عملیاتی که دولت میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا انجام داده، تاکنون ۸۳۰ ساختمان در ۵ روستای محل سکونت اعضای این قوم تخریب شده است.