زنان اقلیت روهنیگیا در کمپ پناهجویان در بنگلاش به مراقبه و فعالیت‌های هنری روی آورده‌اند

19 اسفند 1397