تاکید آمریکا بر رفتار بهتر با اقلیت مسلمان در میانمار

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۴۰۰ مسلمان روهینگیا که از میانمار گریخته اند هفته گذشته پس از این که دولت تایلند اجازه ورود قایق آنان را نداد توانستند خود را به مالزی برسانند. ماهیگیران محلی این پناهجویان را که بسیاری از آنان گرسنه و ضعیف بودند نجات دادند و به آچه منتقل کردند.