آیا روباتها رقیبان آینده نیروی کار هستند؟

12 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحقیقات نشان می دهد، کاربرد روز افزون روبات ها در حوزه های گوناگون، از جمله آموزش، مراقبت از سالمندان، ساختمان سازی و حمل و نقل، بهره وری را افزایش می دهد، اما همزمان این نگرانی به وجود آمده است که با توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی، نیاز به نیروی کار انسانی از بین می رود.