چرا استفاده از ربات‌ها برای کار منزل کند پیش می‌رود

27 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ربات ها به تدریج در بسیاری از مشاغل و صنایع جایگزین انسان می شوند ولی هنوز در کار منزل به جز جاروی برقی رباتی جایگزین خدمات انسان نشده است. کارشناسان فناوری رباتی می گویند مانعی در راه ربات ها وجود دارد که آن ها باید بر آن فائق آیند.