استفاده از «ربات داوینچی» برای جراحی

29 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کالیفرنیا، تیمی از جراحان دقت و قابلیت اعتماد همکار جدید خود روبات داوینچی را با کمک مرکز پژوهشی اینتیوتیو سازنده این ربات اندازه گیری و اثر بخشی آن را تایید کردند.