رباتی که می تواند با انسانها دوست شود

31 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حیوانات دست آموز علاوه بر اینکه می توانند مونس و همدم شهروندان سالخورده یا معلول باشند می توانند آرامش آنها را نیز فراهم کنند. اما پیش بینی می شود که در آینده این حیوانات زنده جای خود را به حیوانات دست آموز رباتی بدهند که با استفاده از هوش مصنوعی با انسان رابطه برقرار می کنند.