گذراندن شصت دقیقه وقت در هفته با حیوانات رباتیک به آرامش بیماران آلزایمر کمک می کند

16 دی 1397