می‌خواهید چهاردست داشته باشید؟ شرکت ژاپنی آرزوی‌تان را برآورده می‌کند

18 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا گاهی حس کرده اید که برای انجام کاری نیاز به دو دست دیگر دارید؟ یک گروه از پژوهشگران ژاپنی به این ارزو جامه عمل می پوشانند. دو دست رباتی که به بدن متصل می شود و با حرکت پا کار می کند.