رباتی که از هزاران کیلومتری گوش به فرمان دکتر است

17 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از دانشمندان لهستانی، رباتی ساخته اند که می تواند تحت نظارت پزشک، بیمار را از راه دور معاینه کند. آنها می گویند این ربات می تواند، مشکل کمبود پزشک در مناطق دور افتاده کشورهای در حال توسعه را حل کند. گزارش شیده رضایی