تکنولوژی های نو در اختیار دانش آموزانی که نمی توانند به مدرسه بروند

08 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مقایسه با گذشته وضعیت درس و مشق در دبستانها حالا متفاوت است. درگذشته اگر دانش آموزی بیمار می شد، به مدرسه نمی رفت و درخانه می ماند. اگر بیماری او سخت بود، هفته ها و شاید هم ماهها کلاس درس را از دست میداد. اما حالا وضعیت در حال دگرگونی است، و فناوری جدید این مشکلات را حل کرده است.