سگ رباتی جای خود را در میان حیوانات خانگی باز می‌کنند

25 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حیوانات خانگی بویژه سگ همدم خوبی برای کهنسالان هستند. سگ های رباتی بدلیل این که نیاز به نگهداری ندارند می توانند همدم بهتری باشند.