ساخت ربات خزنده توسط دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون

10 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون در ایالات متحده، یک ربات مکانیکی به شکل مار تولید کرده‌اند که می‌تواند برای اکتشافات در زمین‌های ناهموار و در عملیات جستجو و نجات به کار رود.