ساخت ربات مقاوم در برابر "زورگویی" در آمریکا

05 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان شرکت بوستون داینامیکز، متعلق به گوگل، به تازگی رباتی ساخته اند که اجازه نمی‌دهد انسان مزاحم کارش شود و در مقابل زورگویی مقاومت می‌کند.