کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا: ایران به وعده خود برای یافتن رابرت لوینسون عمل کند

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه قطعنامه‌ای در رابطه با رابرت لوینسون صادر کرد و از ایران خواست به قول خود عمل کرده و در یافتن او کمک کند. روز گذشته نیز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قطعنامه‌ای را در همین زمینه تصویب کرد.