یک کارشناس پیشین آژانس: ایران هم امتیاز داد و هم جلوی مردم آبروداری کرد

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رابرت کلی از کارشناسان پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران امتیاز های زیادی داد اما در کل هم ایران و هم مذاکره کنندگان از توافق جامع هسته ای راضی هستند.