شب سوم کنوانسیون جمهوری‌خواهان؛ تفرقه در حزب

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تا پایان روز سوم مجمع ملی حزب جمهوری‌خواه مارکو روبیو، بن کارسون و کریس کریستی از دونالد ترامپ حمایت کردند اما تد کروز در سخنرانی خود حتی نامی از آقای ترامپ نبرد.