معترضان و مخالفان ترامپ چه می‌گویند؟

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برگزاری نشست ملی حزب جمهوری خواه در کلیولند فرصتی است تا موافقان و مخالفان ترامپ با روش‌های مختلف به اظهارنظر بپردازند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.