رکورد بی سابقه قیمت خودرو در ایران

16 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصویب نامه اخیر دولت دایر بر قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله ای قیمت این کالا را به نحو بی سابقه ای افزایش داده است. درهمان حال دولت از مردم خواسته است برای خرید خودرو دست نگه دارند، اما مجلس شورای اسلامی ضعف عملکرد دولت را عامل گرانی خودرو قلمداد می کند. گزارش از وفا آذربهاری.