رکود صنایع ایران دولتی ها را رو در روی هم قرار داد

08 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد بانک مرکزی را در آشفتگی وضعیت موجود سهیم می داند، رئیس کل بانک مرکزی بر ادامه سیاست های انقباضی تاکید دارد. گزارش از وفا آذربهاری.