رکود مسکن و ورشکستگی شرکتهای ساختمانی در ایران

29 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با انتشار گزارش هايی پيرامون رکود شدید در بازار مسکن دبیر کانون سراسری پیمانکاری عمرانی گفت ۷۰ در صد شرکت های ساختمانی در حال ورشکستگی هستند. گزارش از وفا آذربهاری.