رکود بازار مسکن

10 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر فعال بازار مسکن هستید از شرایط خرید و فروش و اجاره مسکن بگویید.اگر به دنبال خرید، فروش و یا اجاره مسکن هستید از شرایط فعلی بازار بگویید.