نشستی در آستانه یکسالگی برجام؛ مخاطرات تعاملات مالی با ایران

22 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزدیک شدن به سالگردِ برجام بنیاد دفاع از دموکراسی روز گذشته میزبان نشستی با عنوان مخاطره تعاملات مالی بود. کارشناسان این اندیشکده بر این باورند که وجود برخی از تحریمهای آمریکا که از آنها به عنوان تحریمهای اولیه نام برده می شود شرکتهای خارجی ریسک ورود به بازار ایران را نمی پذیرند.