دلایل افزایش خرید طلا در ایران

13 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۸ خرید طلا در بعد جهانی شش درصد کاهش داشته است اما در همین مدت ایرانیان ۲۰۲ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته طلا خریده اند.