آخرین شناگر المپیکی آمریکا با پلیس برزیل به توافق رسید

29 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وکیل شناگر آمریکایی، جیمز فیگن، خبر از توافق او با قاضی پرونده اش داد. پس از اینکه شب گذشته گانر بنتس و جک کانگر، دو شناگر دیگر آمریکایی با ارائه توضیحات به پلیس برزیل اجازه ترک این کشور را به دست آوردند، آخرین شناگر آمریکایی مانده در برزیل هم بر سر آزادی اش به توافق رسید.