ریو در آستانه المپیک درگیر مشکلات داخلی، از زیکا تا سیاست

09 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بازیها المپیک ریو جمعه ۱۵ مرداد به صورت رسمی افتتاح خواهد شد اما کشور میزبان همچنان درگیر مشکلات متعددی است. اوضاع نابسامان اقتصادی برزیل هم بر انتقادها به مخارج هنگفت برگزاری این بازیها افزوده است.