گزارش پنتاگون از بازداشت موقت ملوانان آمریکایی توسط ایران: ۹ نفر تنبیه انضباطی شدند

10 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نتیجه تحقیقات خود در مورد توقیف دو قایق نیروی دریائی آمریکا و بازداشت خدمه آنها توسط ایران در اوائل سال جاری را منتشر کرد. دریاسالار جان ریچاردسون در کنفرانس رسانه ای در مورد نتیجه تحقیقات توضیح داد.