ریچارد گلتزر فیلم‌ساز آمریکایی در سن شصت و سه سالگی درگذشت

21 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ریچارد گلتزر فیلم‌ساز آمریکایی در سن شصت و سه سالگی درگذشت. گلتزر نویسنده و یکی از کارگردانان فیلم اسکاری ( هنوز آلیس ) بود. گزارش آرین ریس باف