حزب عدالت و امنیتی شدن ترکیه

01 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ریبوار کریم ولی– روزنامه نگار – اربیل: حزب عدالت در ترکیه از امنیتی شدن فضا سود می برد تا کردها را از  حضور در انتخابات محروم و ملی گرایان ترک را نیز بسمت خود جذب کند.