رهبر گروه بمب‌گذار سفارت ایران در بیروت درگذشت

15 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرمانده یک گروه‌وابسته به القاعده که در لبنان در حبس بود درگذشت. ماجد بن محمد الماجد رهبر گروه بمب‌گذار سفارت ایران در بیروت بود.