رهبر اخوان المسلمین به مرگ محکوم شد

08 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادگاهی در مصر ۶۸۳ نفر از حامیان اخوان المسلیمن را بجرم خشونت و قتل یک مامور پلیس به مرگ محکوم کرد. نام یکی از رهبران اخوان المسلمین نیز در میان محکومان به مرگ بچشم می خورد. گزارش از پیام یزدیان.