حضور یگانه صالحی همسر جیسون رضائیان در ماراتن خیریه واشنگتن

19 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یگانه صالحی، همسر جیسون رضائیان روزنامه نگاری که بیش از یک سال در ایران زندانی بود، در ماراتن «راک‌اندرول» در واشنگتن برای حمایت از موسسه «هاستیج یو اس» شرکت کردند. این موسسه به خانواده کسانی که به ناحق دستگیر شده اند، کمک می‌کند.