دادگاه آمریکا درخواست آزادی رضا ضراب با قید ضمانت را رد کرد

27 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قاضی پرونده رضا ضراب تاجر ترک ایرانی تبار که به اتهام پولشویی برای ایران در دوران تحریم های هسته ای در آمریکا زندانی است روز پنجشنبه درخواست وکلایش برای آزادی وی با قید ضمانت را رد کرد.