مناسبات استراتژیک تهران و آنکارا

15 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا تقی زاده – تحلیلگر رویدادهای خاورمیانه – لندن: ایران و ترکیه دو همسایه با طبیعت مناسبت استراتژیک و همکاریهای مشترک درازمدت هستند؛ فارغ از اینکه چه دولت در تهران یا آنکارا حاکم است.