کارت های اعتباری بانک شهر ایران چیست؟ توضیحات رضا تقی زاده کارشناس اقتصاد

22 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارت های اعتباری بانک شهر ایران چیست؟ رضا تقی زاده کارشناس اقتصاد در این باره در مصاحبه با صدای آمریکا می گوید این کارت ها با نظام بانکی اروپا منطبق نیست.