رضا تقی زاده: گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی انتظار دارد ایران نظام مالی خود را سالم کند

05 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالات متحده و ۳۶کشور دیگر در اجلاس گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شوییFATF در کره جنوبی، از تعهد ایران به مبارزه با پولشویی استقبال کردند و یک سال به این کشور مهلت دادند تا وضعیت موسسات مالی خود را شفاف کند. گفت و گو با رضا تقی زاده کارشناس روابط بین الملل از گلاسکو اسکاتلند.