اتحادیه اروپا در ایران دفتر خواهد داشت؛ نگرانی ها برای بازگشایی این دفتر در تهران

12 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران می‌گوید اعضای اتحادیه اروپا تاکید دارند دفتر مستقل این اتحادیه در تهران گشایش یابد.